K2

W związku z częstymi pytaniami odnośnie jakości opon bieżnikowanych informujemy że:

Firma Pneus Ovada udziela dwa lata gwarancji na swoje wyroby.

Ochrona gwarancyjna obowiązuje na następujących zasadach:

1. Opona posiadająca 80% lub więcej wysokości pozostałego bieżnika (w stosunku wysokości bieżnika opony fabrycznie nowej, w/w wysokości bieżnika mierzone są od jego powierzchni do powierzchni znaku maksymalnego zużycia tzw. TWI*) będzie wymieniona na nową oponę Pneus Ovada tego samego rozmiaru i typu lub rozmiaru i typu korespondującego, jeśli uległ zmianie.

2. Opona posiadająca mniej niż 80% bieżnika (obliczone j. w.) będzie wymieniona na nową pod warunkiem dokonania dopłaty wg zasad:

  • wysokość pozostałego bieżnika > 60% i < 80% - do 80% rabatu przy zakupie nowej opony,
  • wysokość pozostałego bieżnika > 40% i < 60% - do 60% rabatu przy zakupie nowej opony,
  • wysokość pozostałego bieżnika > 20% i < 40% - do 40% rabatu przy zakupie nowej opony,
  • wysokość pozostałego bieżnika < 20% - bez rabatu.

Rabat jest naliczony od sugerowanych cen detalicznych brutto.

TWI* - wskaźnik dopuszczalnego zużycia bieżnika opony = 1,6mm, umieszczony wkanałach bieżnika na obwodzie opony. Zużycie bieżnika co najmniej w jednym miejscu naobwodzie opony do wskaźnika TWI oznacza całkowite zużycie opony!

Nieobjęte gwarancją są uszkodzenia powstałe m.in.:

1. w wyniku użytkowania w zawodach sportowych lub mających cechywspółzawodnictwa sportowego (w szczególności wyścigach),

2. przez niewłaściwy użytek, oznaczający, że techniczne charakterystyki opony są nieodpowiednie do warunków użytkowania, np. nieregularne lub przedwczesne zużycie wynikające z niewłaściwej jakości czy stanu dróg, nie asfaltowej nawierzchni, nawierzchni uszkodzonej, zużytej, najechania na niebezpieczny, ostry element itp.,

3. w wyniku jakiejkolwiek naprawy opony, bez względu na zakres naprawy oraz osobę dokonującą tej naprawy,

4. w wyniku wandalizmu lub kradzieży,

5. w wyniku błędów montażu lub demontażu opony lub koła,

6. w wyniku klęsk żywiołowych, zjawisk wyższej natury, ognia, udziału w kolizji lub wypadku i tym podobne,

7. w wyniku nieprzestrzegania zalecanych wartości ciśnienia w oponach,

8. w wyniku używania uszkodzonych lub niewłaściwych obręczy kół (felg),

9. w wyniku użytkowania opony pod obciążeniem przekraczającym wartości podane przez producenta pojazdu,

10.w wyniku ciągnięcia przyczep o wadze lub wymiarach przekraczających wartości podane przez producenta pojazdu,

11. spowodowane niewłaściwym lub zbyt długim użytkowaniem łańcuchów śniegowych,

12. spowodowane użyciem opony o parametrach ładowności, indeksu prędkości, rozmiarach itp. nieprzewidzianej w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,

13. przez zniszczenie materiału lub pogorszenie właściwości opony spowodowane przedłużającym się kontaktem z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, węglowodorami, olejami mineralnymi lub syntetycznym i innymi substancjami nieobojętnymi dla materiału opony,

14. przez zużycie opony spowodowane usterkami mechanicznymi pojazdu.

Uwaga: Ciężkie, ekstremalne opony offroadowe z grubą, wyrazistą kostką bieżnika (Extreme T3, Maxi Croos) mogą wskazywać bardzo duże wartości niewyważenia. Producent nie zaleca wyważania takich opon.
Mikropęknięcia warstwy ozdobnej z napisami przy stopce w miejscu gdzie karkas łączy się z nową warstwą są normalne podczas użytkowania opony bieżnikowanej. Nie zmieniają jej właściwości. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.

Reklamowane towary wysyłane są w razie konieczności do serwisu sprzedawcy na koszt reklamującego.

Uznane reklamacje i wymienione towary na nowe odsyłane są do klientów na koszt firmy Keram Dariusz Marek.

Autoryzowany dystrybutor Pneus Ovada w Polsce – eOpony4x4.pl życzy

przyjemności z użytkowania niezawodnych opon Pneus Ovada!

Opony nowe mają gwarancję zgodnie z zasadami producenta.